dr Nikola Spasojević

Magistar farmacije-medicinski biohemičar

Biografija

  • Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Trenutno je na specijalizaciji studije iz mikrobiologije.
  • Trenutno zaposlen u Aqualab laboratoriji.