Dr Zorana Vukašinović Bokun

Dr Zorana Vukašinović Bokun

Biografija

 • Završila je osnovnu školu u Italiji u Rimu.
 • Završila je treću beogradsku gimnaziju.
 • Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Radila je u službi za patologiju Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu.
 • Nakon toga odbranila je magistarsku tezu iz forenzičke patologije.
 • Završila je specijalizaciju iz patološke anatomije na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta
  Univerziteta u Beogradu.
 • Radila je u službi za kliničku patologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun.
 • U organizaciji Evropske federacije citoloških udruženja, učestvovala je na kursu iz citologije.
 • Izabrana je za predavača na Visokoj zdravstevnoj školi strukovnih studija u Beogradu.
 • Radi na doktorskoj tezi iz Neuropatologije i na subspecijalističkim studijama iz Kliničke
  citologije.
 • Član je udruženja patologa i citologa Srbije kao i Evropskog udruženja patologa.
Aqualab-logo-small