Dragana Milić

Dragana Milić

Medicinski direktor

Biografija

 • Zvaršila je Prirodno Matematičku gimnaziju u Bajinoj Bašti 1993. godine.
 • Završila je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 2002. godine.
 • Pripravnički staž radila je u Kliničko Bolničkom centru Bežanijska Kosa
  od 2003. do 2004. godine
 • Od 2007. godine zaposlena u Aqualab laboratorijama.
 • Od 2008. do 2017. godine bila je načelnik biohemije u Aqualab
  laboratorijama.
 • Od 2017. godine postaje Medicinski direktor Aqualab laboratorija.
 • Pohađanje seminara I kurseva:
  • XXVIII ECPD Međunarodna škola “Menadžment zdravstvenih institucija” – Budva
  • LM4MS & BCLF kongre – Krit
  • 21. IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
   Medicine – Pariz
  • 22 International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – Istanbul
  • 2. EFLM BD, Europian Conference on Preanalytical Phase – Zagreb
 • Pohađanje seminara: “Tumačenje zahteva nove verzije standarda za
  medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189 – Beograd
 • Učesnik brojnih simpozijuma, kongresa I edukativnih seminara u Beogradu
 • Član komore medicinskih biohemičara Srbije.
Aqualab-logo-small