Katarina Katanić

Specijalista biologije

Biografija

  • Završene osnovne akademske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Završene master akademske studije na Biološkom fakultetu
  • Završene specijalističke akademske studije
  • 2 godine volonterskog iskustva u Laboratorijama za biologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu
  • Prisustvovala na brojnim stručnim radionicama, kongresima i internacionalnim seminarima iz oblasti molekularne biologije.