Marija Čokić

Marija Čokić Šoškić

Diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Biografija

  • Završila je Faramaceustki fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Pripravnički staž završila je u Aqualab laboratoriji.
  • Trenutno zaposlena u Aqualab laboratoriji u Mladenovcu.
  • Član je komore biohemičara Srbije