Marija Ivanović

Magistar farmacije-medicinski biohemičar

Biografija

  •  Završila je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Pripravnički staž završila je u Aqualab laboratorijama.
  • Trenutno zaposlena u Aqualab laboratorijama.
  • Član Komore medicinskih biohemičara Srbije.