Marko Brkljač

Diplomirani molekularni biolog i fiziolog
Šef genetičke laboratorije

Biografija

 • Trenutna pozicija Šef genetičke laboratorije
 • Završen Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 2015.-2016.
 • Pripravnički staž obavljen je u laboratoriji za medicinsku genetiku Instituta za mentalno zdravlje,
  nakon toga položio je državni ispit.
 • Usavršavao se iz oblasti citogenetike u laboratoriji za medicinsku genetiku Instituta za
  mentalno zdravlje.
 • Trenutno zaposlen u laboratoriji za genetiku Aqualab laboratorija na poziciji – šef genetičke
  laboratorije. Oblasti rada: PCR analize i koordinisanje prenatalnih testova u Aqualab
  laboratorijama.
Aqualab-logo-small