Maša Denkić

Medicinski biohemičar

Biografija

  • Završila je Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer Medicinska biohemija.
  • Nakon završenih studija, obavljala je pripravnički staž u Univerzitetskoj dečijoj klinici „Tiršova“.
  • Radila je u kompaniji Primevigilance, koja se bavi farmakovogilancom iliti kliničkim studijama i postamrketinškim monitoringom lekova.
  • Član je komore Biohemičara Srbije u Beogradu.
  • Trenutno radi kao medicinski biohemičar Aqualab laboratorije.
  • Poseduje sertifikat Udruženja androloga Srbije za analizu spermograma prema preporukama SZO (2021).