Nemanja Blagojević

Nemanja Blagojević

Magistar farmacije-medicinski biohemičar

Biografija

  • Završio je Faramaceustki fakultet-smer medicinska biohemija univerzitet u Beogradu.
  • Trenutno zaposlen kao rukovodilac Aqualab laboratorije u Kragujevcu.