O nama


1Istorijat

Počeli smo sa radom 2003. godine rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao prva privatna zdravstvena ustanova koja je dobila dozvolu da radi genetske analize.

Tokom godina, prerasli smo u veliki sistem Aqualab plus laboratorija. Početkom 2012. godine uspostavljamo saradnju sa najvećim lancem laboratorija u Evropi, grupacijom Synlab GmbH & Co. KG, osnovanom 1998. godine u Nemačkoj.

2Mreža svih laboratorija

Aqualab plus laboratorije trenutno u svom sistemu broje preko 50 laboratorija, na području Srbije i Bosne i Hercegovine. Pored centrale na Slaviji, postoji još 14 ogranaka sistema, od kojih je osam na užoj teritoriji Beogradai to na Banovom brdu, Zemunu, Surčinu, Bežanijskoj kosi, Obrenovcu, naselje Bellvill na Novom Beogradu, Zvezdara i Balkanska ulica Takođe laboratorije iz sistema AQUALAB PLUS nalaze se i u Pančevu, Vršcu, Mladenovcu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Loznici, Šapcu kao i dve laboratorije u Novom Sadu.

Broj laboratorija u našem sistemu se non stop povećava....

3Misija, Vizija, Cilj

MISIJA Aqualab plus laboratorija je da doprinose unapređenju zdravlja građana krozpružanje visokokvalitetnih usluga laboratorijskih ispitivanja. Našu misiju sprovodimo posvećujući izuzetnu pažnju korisnicima sa fokusom na brigu o pacijentima kao i stručnim konsultacijama sa kliničarima, kontinuirano unapređujemo kvalitet rada inovativnim pristupom kroz stalno proširivanje spektra analiza.

VIZIJA Aqualab plus laboratorija je da budemo prepoznati kao vodeća ustanova u domenu visokospecifične laboratorijske dijagnostike u Srbiji i regionu.

CILJ Aqualab plus laboratorija je zadovoljstvo korisnika kroz dostupnost i kvalitet pruženih usluga.

4Sistem Aqualab plus laboratorija

Sistem Aqualab plus laboratorija čine sledeće organizacione jedinice:
prijemna služba
biohemijsko-hematološka laboratorija
transfuziološka laboratorija
mikrobiološka laboratorija
genetička laboratorija
patohistološka laboratorija
patronažna služba
servisna i administrativna služba

5Stručni tim

Stručni tim Aqualab plus laboratorija čine: Stručni tim Aqualab plus laboratorija čine: doktori nauka, profesori Univerziteta, lekari specijaliste iz oblasti kliničke biohemije, transfuziologije , mikrobiologije, patohistologije, medicinske citologije, kao i veliki broj medicinskih biohemičara i laboratorijskih tehničara. Danas, tim AQUALAB Plus laboratorija čini preko 180 ljudi, a broj se svakodnevno povečava.

Svi zaposleni su članovi odgovarajućih zdravstvenih komora i stručnih udruženja i redovno se usavršavaju kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i praćenje najnovije stručne literature.

6Zašto Aqualab

Zašto Aqualab plus laboratorije? - Namenski adaptirani prostori koji zadovoljavaju sve profesionalne i zakonske zahteve specifične za laboratorijsku dijagnostiku.

- Vrhunska laboratorijska oprema i reagensi svetski poznatih proizvođača kao što su Roche, Siemens, Sysmex, Zeiss, Horiba, Awareness technology, Orgentech, bioMerieux i mnogi drugi. Laboratorijski informacioni sistem uz primenu barcode obeležavanja uzoraka i naloga eliminiše uticaj ljudskog faktora na mogućnost greške.

- Strateški partner Aqualab plus laboratorija je nemački Synlab – broj 1 u Evropi za laboratorijsku dijagnostiku! Grupacija Synlab broji preko 300 laboratorija u 35 zemalja na 4 kontinenta. Ova saradnja omogućava našim korisnicima izbor preko 4000 visokospecifičnih analiza Aqualab plus laboratorije su društveno odgovorne i posebnu pažnju poklanjaju očuvanju i zaštiti životne sredine. U tu svrhu, a poštujući zakonske propise iz oblasti ekologije, regulisali smo i sprovodimo adekvatno zbrinjavanje i odlaganje medicinskog otpada.

7Poverenje u kvalitet

Poverenje u kvalitet ostvarujemo:

- radom po principima dobre laboratorijske prakse
- primenom i stalnim unapređenjem sistema upravljanja
kvalitetom, zasnovanog na sertifikaciji nemačkog TÜV SÜD prema ISO 9001:2015.
- sistemom unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta
- primenom standardnih međunarodno priznatih metoda ispitivanja
- brzim izdavanjem rezultata
- stručnim konsultacijama sa korisnicima
- širokim spektrom standardnih i visokospecifičnih analiza

8Politika Kvaliteta

LABORATORIJE ZA BIOHEMIJSKA I HEMATOLOŠKA ISPITIVANJA – AQUALAB

Politika kvaliteta laboratorije za biohemijska i hematološka ispitivanja - AQUALAB je sastavni deo poslovne politike AQUALAB PLUS LABORATORIJA, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju zakonom propisanog, ali i tržišno orijentisanog poslovnog sistema, sa ciljem zadovoljenja potreba i zahteva korisnika laboratorijskih usluga, i uz stalno poboljšanje sistema menadžmenta i povećanja efektivnosti poslovanja AQUALAB PLUS LABORATORIJA.

Politika kvaliteta laboratorije ostvaruje se kroz:

Konkretne i marljive ciljeve sistema menadžmenta, obavezu rukovodstva laboratorije za biohemijska i hematološka ispitivanja – AQUALAB da ostvaruje dobru laboratorijsku praksu i kvalitet svojih usluga, u skladu sa standardnim i internim validovanim metodama i potrebama i zahtevima korisnika laboratorijskih usluga, uspostavljanje, održavanje i poboljšavanje kvaliteta ispitivanja, koji zadovoljava potrebe korisnika laboratorijskih usluga, proveru tačnosti rezultata ispitivanja, učešćem u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima i spoljnim kontrolama, razumevanje zaposlenih za zahteve i potrebe korisnika laboratorijskih usluga, planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih, plansku nabavku predmeta nabavke i usluge, od verifikovanih dobavljača, koji utiču na kvalitet ispitivanja, stalno unapređenje motivacije za maksimalno angažovanje zaposlenih, ažurno i strucno rešavanje eventualnih prigovora primljenih od korisnika ili drugih zainteresovanih strana, efikasno upravljanje eventualnim neusaglašenim ispitivanjima, upoznavanje i obuku zaposlenih u laboratoriji za biohemijska i hematološka ispitivanja - AQUALAB sa politikom kvaliteta laboratorije, procedurama i uputstvima za obavljanje poslova, proceduru koja omogućava zaštitu poverljivih informacija korisnika laboratorijskih usluga, kao i izbegavanje uplitanja i integritet laboratorije za biohemiju.

U svom radu laboratorija za biohemijska i hematološka ispitivanja - AQUALAB i dosledno sprovodi ovu politiku kvaliteta laboratorije koju je predložio rukovodilac laboratorije, a odobrio direktor.

Rukovodilac laboratorije izjavljuje da će primenjivati standardnu laborotorijsku uslugu, uz obezbeđenje da je svima u laboratoriji za biohemijska i hematološka ispitivanja - AQUALAB i politika kvaliteta laboratorije dostupna i objašnjena.

Politika kvaliteta laboratorije se preispituje minimum jedanput godišnje, da bi se utvrdila njena efektivnost.
Siniša D. Vučinić
Direktor

9Vrste plaćanja

Usluge koje pruža AQUALAB PLUS mogu se platiti:

1. Gotovinom
2. Karticama:
VISA
MAESTRO CARD
MASTERCARD
DINA CARD
3. Racunski ili nalogom za uplatu
4. Odloženo na 3-6 mesecnih rata-za preduzeca i sindikate
Potrebni podaci: AQUALAB Plus d.o.o. , Kneginje Zorke 30a,
11000 Beograd
PIB: 107423714 ; MB: 20799609
5. Procredit Banka
Racun: 220-130250-58