ROMA vrednosti

Kod žena kojima je izmerena koncentracija HE4 i CA 125, obavezno se radi i ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), kojim se matematičkom preciznošću izračunava verovatnoća rizika. Endometrija i karcinomi jajnika spadaju u najsmrtonosnije vrste tumora. Ipak, prognoza se može u velikoj meri poboljšati ukoliko se dijagnoza i lečenje započnu blagovremeno.

ROMA vrednosti

Endometrioza u velikoj meri povećava šanse da žena oboli od kancera ovarijuma. To je benigna bolest pri kojoj se delovi tkiva materice (endometrijuma) mogu naći i van materice, gde inače ne pripadaju. Ti delovi endometrijuma se najčešće formiraju na trbušnoj maramici zidova male karlice i tako stvaraju ciste na crevima, jajovodu, mokraćnoj bešici, pa čak i na udaljenim organima poput oka ili pluća. Na tom mestu gde se tkivo formira, ono nastavlja da se ponaša kao tkivo endometrijuma.

Ta tkiva su hormonski zavisna, pa tako mogu krvariti za vreme menstruacije, baš kao materica. Žene najčešće razvijaju endometriozu tokom reproduktivnog doba, sredinom dvadesetih do sredine tridesetih godina života. Taćan uzrok nastanka enomterioze još uvek nije utvrđen, ali se sumnja da njenom nastanku doprinosi povratno krvarenje iz materice tokom menstruacije, kada se krv vraća natrag u trbušnu duplju.

U faktore rizika za razvitak endometrioze spadaju: ciklusi koji traju kraće od 27 dana i duže od 7 dana, dobijanje prve menstruacije pre 12-te godine, rađanje posle 30te godine, urođene anomalije reproduktivnh organa, korišćenje tampona i seksualni odnosi tokom trajanja menstruacije, kao i familijarna predispozicija za endometriozu.

U najučestalije simptome spadaju: poremećaj menstrualnog ciklusa i krvarenje između menstruacija kao i preobilna krvarenja, bol pri polnom odnosu i bolne menstruacije.

Endometrioza je često i uzrok infertilnosti.

Određivanje ROMA vrednosti

ROMA vrednost se koristi u svrhe otkrivanja rizika od kancera epitelijalnih ćelija jajnika. Ovaj algoritam se računa na osnovu vrednosti CA 125 I HE4 i njime se otkriva rizik od tumora jajnika kao i status menopauze.

Kod pacijentkinja sa endometriozom jajnika, koncentracija HE4 u serumu je snižena ili normalna. Kod pacijentkinja sa izrazito povišenom koncentracijom HE4 konstatuje se kancer jajnika.

Nivo CA 125 u serumu pacijentkinja koje imaju endometriozu jajnika je povišen. Kako se stadijum endometrioze povećava, tako rastu i koncentracije CA 125.Ipak, tumor marker za CA 125 je nespecifičan što znači da se njegove povišene vrednosti mogu sresti i kod žena koje imaju endometriozu (benigno oboljenje), kao i kod onih sa malignim oboljenjem (kancerom ovarijuma).

ROMA indeks pruža osnovu za procenu rizika za postojanje koracinoma jajnika, tj.na osnovu njega se žene svrstavaju u grupu visokog ili niskog rizika da obole od kancera ovarijuma. Granične vrednosti ROMA indeksa (eng. cut-off) zavisiće od odabrane metode kojom se određuje koncentracija CA 125 i HE4 jer granične vrednosti zavise od toga da li je žena u predmenopauzi ili postmenopauzi.

Tumačenje ROMA vrednosti

Kod žena u premenopauzi, ROMA vrednosti 1.14 ili više ukazuju na visok rizik od epitelijalnog karcinoma jajnika, što ne važi za vrednosti manje od 1.14.

Kod žena u postmenopauzi, ROMA vrednosti od 2.99 ili više ukazuju na visok rizik od epitelijalnog karcinoma jajnika ali ne i vrednosti manje od 2.99.

Orijentacija na osnovu gorepomenutih vrednosti pruža 75% specifičnosti i 84% osetljivosti kod pacijentkinja koje imaju I-IV stadijum epitelijalnog karcinoma jajnika.

Rezultati ROMA indeksa se ne smeju koristiti kao jedino merilo prisustva oboljenja. Klinička i radiološka ispitivanja su obavezna pre nego što se pacijentkinja uputi na hirurgiju.

ROMA vrednosti se moraju uzeti sa rezervom u slučaju da je pacijentkinja već lečena od  maligniteta ili je trenutno na hemioterapiji. Isto važi i za trudnice i ženske osobe mlađe od 18 godina.