Spermogram

Spermogram (nativni pregled sperme) je analiza semene tečnosti u kojoj su sadržani spermatozoidi, proteini i određeni šećeri. Spermogram je jedan od najznačajnijih testova kojim se dijagnostifikuje muška neplodnost. Muški faktor steriliteta je prisutan kod gotovo trećine parova. U određivanju faktora infertiliteta i njegovog uzroka, spermogram ima veliki klinički značaj.

spermogram

*Šta predstavlja spermogram (nativni pregled sperme) ?

Spermogram ili nativni pregled sperme, predstavlja analizu semene tečnosti muškaraca u kojoj su sadržani spermatozoidi, kao i određeni šećeri i proteini.

 

*Značaj analize spermograma

 Predstavlja najznačajniji test za dijagnostiku muške neplodnosti, odnosno određivanja uzroka infertiliteta. Anomalije ćelija koje može pokazati spermogram, mogu biti indikatori različitih infekcija ili prostatitisa.

Značajan je i kod kliničkih ispitivanja pojedinih bolesti, operacija, dejstva nekih lekova.

 

*Uzorkovanje spermograma

-Uzorak se daje neposredno u laboratoriji;

-Ukoliko uzorak nije moguće dati u laboratoriji, uzorak za spermogram mora se doneti na ispitivanje u roku od jednog sata, pri tome se ne sme izlagati promenama temperature;

-Pacijent treba pre davanja uzorka predhodno da urinira;

-Uzorak se skuplja u sterilnu bočicu;

-Potrebno je pre davanja uzorka da se ispoštuje 3-5 dana apstiniranja;

-Neophodno je da bude sakupljena cela količina ejakulata, jer nepotpuno sakupljen uzorak utiče nepovoljno na rezultat;

-Potrebno je obavestiti laboratoriju ako su predhodno uzimani neki lekovi, ili ako je pacijent bio pod prehladom­.

 

*Šta sadrži ispitivanje spermograma­?

Spermogram sadrži makroskopsko ispitivanje sperme (izgled i boja ejakulata, likvefakcija, konzistencija, pH, zapremina, aglutinacija), mikroskopsko ispitivanje (promena i prisustvo drugih ćelija, kao što su leukociti, eritrociti, epitalne ćelije, nezrele forme spermatozoida, bakterije itd.), broj, pokretljivost i vitalnost spermatozoida, morfološka ispitivanja.

 

*  Dijagnoza analize spermograma

Dijagnoza se nikada ne uspostavlja na osnovu jednog uzorka, potrebne su minimum tri analize spermograma. Razlog tome je velika oscilacija u vrednostima kod iste osobe, s obzirom da su kvalitativne i kvantitativne osobine semene tečnosti vrlo osetljive i podložne uticaju različitih faktora .

 

*Vreme izdavanja rezultata?

Vreme izdavanja rezultata je 6h.