Shërbimi i pritjes

Pikërisht në hyrje të reparteve të pajisura në mënyrë moderne të laboratorëve klinik AQUALAB ndodhen shërbimet e pritjes, të cilat përfaqësojnë pikën e kontaktit ndërmjet laboratorit dhe pacientëve. Recepsionistët kombinojnë aftësitë e komunikimit masiv dhe përgatitjen para-analitike të mostrës. Stafi është i lumtur t’i ndihmojë vizitorët, qoftë duke u dhënë përgjigje ose duke i referuar ata në një konsultë me stafin mjekësor ekspertë.

 

Sipas procedurave standarde të funksionimit për pritjen, funksionet kryesore të kësaj njësie janë:

  • Marrja e mostrës së bashku me formularët bazë të kërkesave laboratorike, identifikimi dhe përputhja e identifikimit të pacientit me identifikimin e tubit.
  • Shpërndarja e kërkesave për testim laboratorik të mostrave në njësinë e analizave laboratorike. Printimi dhe ngarkimi i rezultateve të analizave laboratorike.

 

Pritja e laboratorit është e hapur nga ora 07:00 deri në 20:00 dhe në vende të caktuara në Beograd nga ora 00:00 deri në 24:00 çdo ditë.

*Nuk është e nevojshme të caktoni takim për të ardhur në laborator.