Prva nedelja avgusta – Svetska nedelja dojenja

Svetska nedelja dojenja

Svetska nedelja dojenja predstavlja globalnu inicijativu čiji je cilj da se podigne svest javnosti o značaju dojenja za zdravlje majke i bebe. Ovom kamapanjom se takođe teži i podizanju svesti o prednostima dojenja i važnosti obezbeđivanja podrške majkama koje doje.

Dojenje svakom detetu pruža najbolji mogući početak života. Pruža zdravstvenu, nutritivnu i emocionalnu korist i deci i majkama. Ali dok je dojenje prirodan proces, to nije uvek lako. Majkama je potrebna podrška – kako za početak, tako i za održavanje dojenja.

Kvalifikovane savetodavne službe mogu osigurati da majke i porodice dobiju ovu podršku, zajedno sa informacijama, savetima i sigurnošću koja im je potrebna da optimalno neguju svoje bebe. Savetovanje o dojenju može pomoći majkama da izgrade samopouzdanje poštujući njihove individualne okolnosti i izbore. Savetovanje može osnažiti žene da prevaziđu izazove koji mogu ometati optimalno dojenje.

Analize ukazuju da bi sve veće stope dojenja mogle spasiti živote 820 000 dece svake godine.

Ipak, globalni trend dojenja je u konstantnom padu. Sve manje beba se hrani isključivo majčinim mlekom. Podaci UNICEF-a za našu zemlju govore da svaga 13% majki doji svoje novorođenče. Razlozi za to su različiti, od nedovoljne laktacije pa sve do estetskih razloga.