31. maj – Svetski dan bez duvanskog dima

31. maj – Svetski dan bez duvanskog dima

Svetski dan bez duvanskog dima se obeležava svakog 31. maja, a osnovni cilj ovog apela jeste da se javnosti skrene pažnja na štetnost duvanskih proizvoda, prevashodno cigareta i duvana.

Naša zemlja je po učestalosti korišćenja duvanskih proizvoda u samom vrhu u Evropi. Nažalost, duvanski proizvodi, kao i duvanski dim, utiču loše ne samo na osobe koje ih konzumiraju, već i na osobe u njihovoj neposrednoj okolini. Konzumiranje duvanskih proizvoda predstavlja vodeći uzrok nastanka nezaraznih hroničnih bolesti u celom svetu, a naročito u nerazvijenim zemljama.

Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije, duvanski proizvodi ubiju i do polovinu ukupnih konzumenata. Na godišnjem nivou, skoro šest miliona ljudi umre od direktnih posledica upotrebe duvanskih proizvoda, a skoro milion nepušača umre usled indirektne izloženosti duvanskom dimu.

Nažalost, i uprkos svim naporima da se ovaj trend smanji, konzumacija duvanskih proizvoda i dalje ostaje neiskorenjena u svetu, ali i kod nas.

Kako bi se podigla svest o ovom problemu i doprlo do što većeg broja ljudi, osnovni koraci podrazumevaju edukaciju najmlađih članova populacije o zdravstvenim rizicima i opasnostima koje ova štetna navika izaziva. Inicijative protiv pušenja takođe potenciraju da se širom sveta uvede striktna zabrana izlaganja dece duvanskom dimu (naročito u zatvorenim prostorima, kao što su vrtići, automobili, kafeterije, igraonice i slično), ali se takođe potencira i na značajnoj ulozi celokupne zajednice u osnaživanju postojećih pušača da se odreknu ove štetne navike, kako bi pružili dobar primer potonjim generacijama koje treba da žive bez duvanskog dima.