5. jun – Svetski dan čovekove okoline

5. jun – Svetski dan čovekove okoline

Očuvanje životne sredine je goruća tema u poslednjih nekoliko decenija zbog sve većih ekoloških katastrofa sa kojim se čovečanstvo suočava. Upravo iz toga razloga, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je proglasila 5. jun za datum kada će se posebna pažnja usmeravati na ekološke probleme, i to kroz aktivnosti i kampanje čiji je cilj da podignu svest o potrebi očuvanja životne sredine.

Svaki pojedinac igra ulogu u zaštiti životne sredine i pojedinačno je odgovoran za njeno narušavanje.

Održivost i zaštita životne sredine su bez sumnje među najhitnijim pitanjima sa kojima se danas suočavamo u svetu. Sve osnovne životne potrebe potiču od majke prirode a mi to, nažalost, uzimamo zdravo za gotovo. Svetski dan zaštite životne sredine podstiče sve, od pojedinaca do velikih korporacija, da budu svesniji svog uticaja na životnu sredinu.

Slične teme su u fokusu svake godine. Snažno se promovišu pozivi na promene i upućuju se apeli pojedincima i zajednicama da se zaustavi proces degradacije ekosistema.

U ovom trenutku, čovekova životna sredina i prirodni resursi naše planete su na samom rubu održivosti. Podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije govore da se u našoj zemlji prošle godine stvorilo 64,5 miliona tona otpada, od čega je 24,4% opasan otpad. Količina domaćih ekstrakovanih resursa u prošloj godini je iznosila 122 687 hiljada tona, što je za 7,1% više nego prethodne godine. Postoji još mnogo podataka koji govore o štetnom uticaju stanovništa na životnu sredinu. Iz tog razloga, je veoma bitno da se na Svetski dan čovekove sredine angažuju svi izvori informisanja, zajednice i pojedinci kako bi se podigla svest o ovom problemu i otpočele korenite promene.