10. oktobar – Svetski dan mentalnog zdravlja

10. oktobar – Svetski dan mentalnog zdravlja

Cilj Svetskog dana mentalnog zdravlja je podizanje svesti o pitanjima mentalnog zdravlja širom sveta i mobilizacija napora u podršci mentalnom zdravlju.

Ovaj dan pruža priliku svim zainteresovanim stranama koje rade na polju mentalnog zdravlja da razgovaraju o svom radu i o tome šta još treba učiniti kako bi zaštita mentalnog zdravlja postala stvarnost za ljude širom sveta.

Poslednjih godina sve se više priznaje važna uloga mentalnog zdravlja u postizanju globalnih razvojnih ciljeva, što ukazuje na neophodnost uključivanja mentalnog zdravlja u ciljeve održivog razvoja. Depresija je jedan od vodećih uzroka invalidnosti. Samoubistvo je drugi vodeći uzrok smrti među mladima starosti od 15-29 godina. Ljudi sa teškim mentalnim oboljenjima prerano umiru – čak dve decenije ranije – zbog fizičkih uslova koji se mogu sprečiti.

Uprkos napretku u nekim zemljama, ljudi sa mentalnim problemima često trpe teška kršenja ljudskih prava i diskriminaciju.

Mnoga mentalna stanja se mogu efikasno lečiti po relativno niskim troškovima, ali jaz između ljudi kojima je potrebna nega i onih koji imaju pristup nezi ostaje veliki.

Povećana ulaganja su potrebna na svim frontovima: da bi svest o mentalnom zdravlju povećala razumevanje i smanjila stigmu; potrebno je i ulaganje u napore da se poveća pristup kvalitetnoj zaštiti mentalnog zdravlja i efikasnim tretmanima, kao i izdvajanje sredstava za istraživanje kako bi se identifikovali novi tretmani i poboljšali postojeći tretmani za sve mentalne poremećaje.