10. septembar – Svetski dan prevencije samoubistva

prevencija samoubistva

Samoubistvo je ozbiljan javnozdravstveni problem širom sveta, budući da je jedan od vodećih uzroka smrti mladih između 15 i 34 godine. Svake godine skoro milion ljudi oduzme sebi život uprkos tome što se to može sprečiti. Poznavanje faktora rizika, socijalnih odrednica, epidemiologije i prevencije od suštinske je važnosti prilikom kreiranja mera prevencije i delovanja.

Broj zemalja sa nacionalnim strategijama za prevenciju samoubistava povećao se u pet godina od objavljivanja prvog globalnog izveštaja SZO o samoubistvu. Ipak, ukupan broj zemalja sa strategijama je još uvek premali i vlade se moraju obavezati da će ih uspostaviti.

Stope samoubistva variraju među zemljama, od 5 slučajeva samoubistava na 100 000 stanovnika, do više od 30 na 100 000. Dok se 79% svetskih samoubistava dogodilo u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom, zemlje sa visokim dohotkom imale su najvišu stopu , oko 11,5 na 100 000 stanovnika. Gotovo tri puta više muškaraca nego žena izvrši samoubistvo u zemljama sa visokim prihodima, za razliku od zemalja sa niskim i srednjim prihodima, gde je stopa jednaka.

Samoubistvo je bilo drugi vodeći uzrok smrti mladih ljudi starosti 15-29 godina, nakon povrede na putu. Među tinejdžerima uzrasta 15-19 godina, samoubistvo je bilo drugi vodeći uzrok smrti kod devojčica i treći uzrok smrti kod dečaka (posle povreda na putu i ​ nasilja).

U Srbiji čak 13.5 stanovnika na njih 100 000 izvrši samoubistvo, što nas čini jednom od zemalja u samom vrhu stope samoubistava. Da bi se ovaj problem trajno rešio, potrebno je mnogo napora i truda na svim nivoima države i zajednica. Počev od edukacije i pomoći ugroženim pojedincima, pa do edukacije i pomoći porodicama, školama i ostalim ustanovama koje mogu da promene ovu crnu statistiku.