Treća nedelja (dan) u novembru – Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda se tradicionalno obeležava svake treće nedelje u mesecu novembru. Cilj ovog dana je da se skrene pažnja na broj žrtava saobraćajnih nesreća, kao i da se osnaže napori za mere prevencije velikog broja smrtnih ishoda.

Izveštaj o globalnom statusu bezbednosti na putevima, koji je SZO pokrenula u decembru 2018. godine, naglašava da je broj smrtnih slučajeva u saobraćaju na godišnjem nivou dostigao 1,35 miliona. Povrede u drumskom saobraćaju sada su vodeći uzrok smrti ljudi starih 5-29 godina. Teret nesrazmerno snose pešaci, biciklisti i motociklisti, posebno oni koji žive u zemljama u razvoju.

Više od polovine svih smrtnih slučajeva u drumskom saobraćaju čine ranjivi učesnici u saobraćaju: pešaci, biciklisti i motociklisti. Pešaci, biciklisti i vozači motorizovanih dvotočkaša i trotočkaša i njihovi putnici zajednički su poznati kao „ranjivi učesnici u saobraćaju“ i čine polovinu svih smrtnih slučajeva u drumskom saobraćaju širom sveta. Veći udeo ranjivih učesnika u saobraćaju umire u zemljama sa niskim prihodima nego u zemljama sa visokim prihodima.

Od usvajanja Svetskog dana sećanja na žrtve drumskog saobraćaja, shodno rezoluciji Generalne skupštine 60/5, obeležavanje se proširilo na sve veći broj zemalja na svim kontinentima.

Dan je postao važno sredstvo u globalnim naporima za smanjenje žrtava na putevima. Nudi priliku za skretanje pažnje na razmere emocionalne i ekonomske devastacije izazvane saobraćajnim nesrećama i za odavanje priznanja stradanju žrtava saobraćajnih nezgoda i radu službi za podršku i spasavanje.

Pokrenuta je posebna veb lokacija kako bi ova kampanja postala šire poznata i kako bi se države povezale zajedničkim ciljevima i sećanjem na ljude poginule i povređene u nesrećama.

U okviru desetogodišnje kampanje za bezbednost na putevima 2011–2020., koju je Generalna skupština UN-a zvanično proglasila u martu 2010. godine, nastoje se spasiti milione života izgradnjom kapaciteta za upravljanje bezbednošću na putevima, poboljšanjem bezbednosti putne infrastrukture, daljim razvojem bezbednosti vozila, poboljšanjem ponašanja učesnika u saobraćaju i poboljšanje reagovanja nadležnih odmah nakon nesreće.