akcija genetske analize

SPECIJALNA AKCIJA ZA GENETSKE ANALIZE

Poštovani korisnici,

povodom Nacionalnog dana DNK koji se obeležava 25.04. Aqualab laboratorije odobravaju 20% POPUSTA na GENETSKE ANALIZE:

1.Trombofilija (panel 12 mutacija), sada po ceni od 7200 dinara.
2.Trombofilija, 5 mutacija (FII,FV,PAI-1,MTHFR 2 mutacije), sada po ceni od 6000 dinara.
3.Humani papilloma virus (HPV), detekcija DNK, sada po ceni od 5200 dinara.

Akcija traje do 02.05.2021.godine!

Ovaj Nacionalni dan DNK se obeležava u čast godišnjice kada su čuveni naučnici i biolozi James Watson, Maurice Wilkins i Francis Crick, prvi put objavili naučni rad o strukturi dvostruke zavojnice (heliksa) molekula DNK.

Zašto su ove genetske analize bitne?

Humani papilloma virus (HPV)

Humani papilloma virus (HPV) je jedan od velikih faktora rizika za cervikalni kancer. To je treći najčešći karcinom kod žena sa procenom od 53000 novih slučajeva svake godine. Trenutno postoji oko 150 tipova HPV koji su podeljeni u dve grupe: visokorizični i niskorizični, a podela je napravljena u zavisnosti od rizika za razvoj od blage displazije do kancera.

Postoji nekoliko metoda koje se koriste za dijagnozu HPV infekcije ali neke imaju mane, kao što je ne-standardizacija i subjektivnost, nedovoljna senzitivnost, itd. Najperspektivnija metoda za HPV dijagnostiku je direktna detekcija DNK molekula Humanog papilloma virusa.

U Aqualab laboratorijama se ova dijagnostika vrši uz pomoć najsavremenijih aparata za izolaciju DNK molekula i detekciju uz pomoć najsavremenijeg RealTime PCR aparata. U našim laboratorijama radimo detekciju i genotipizaciju 12 visokorizičnih tipova: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59. Kao uzorak se za žene koristi cervikalni bris a za muškarce uretralni bris. Brisevi koji se koriste su najobičniji brisevi bez medijuma. Kada se bris uzme bitno je da se ostavi na vazduhu par minuta da se osuši i potom se vrati u svoju posudicu. Do transporta u laboratoriju brisevi se čuvaju u frižideru. Vreme izdavanja rezultata je 1-2 dana od dana dolaska uzorka u laboratoriju.

Trombofilija

Trombofilija predstavlja medicinski termin koji se koristi da bi se opisalo stanje pri kome krv ima povećanu tendenciju ka stvaranju krvnog ugruška (tromba). Postoji više razloga zbog kojih krv može da ima tendenciju povećanja zgrušavanja. Trombofilija obično može biti: stečena i nasledna.

Kod stečenih trombofilija, abnormalna koagulacija krvi je uglavnom povezana sa specifičnim slučajevima, kao što je duže provođenje u krevetu nakon operacije, trauma, kancer, trudnoća, a takođe, mogu biti i posledice nekih životnih navika ili stečenih bolesti. Kod naslednih trombofilija, osobe imaju tendenciju da stvaraju krvne ugruške zbog genetičke predispozicije koju su nasledili od svojih roditelja. Urođeni faktori rizika najčešće nastaju zbog nekih genskih mutacija. Osobe sa naslednom trombofilijom mogu imati porodičnu istoriju srodnika sa abnormalnim ili preteranim zgrušavanjem krvi. Prekomerno zgrušavanje krvi na pogrešnom mestu, koje dovodi do začepljenja krvnog suda (tromboza) pogađa i arterije i vene.

Ukoliko osoba nasledi samo jednu kopiju mutiranog gena, kažemo da je heterozigotni nosilac mutacije. Ukoliko osoba nasledi obe kopije mutiranog gena, kažemo da je homozigotni nosilac mutacije. Osobe koje su homozigotni nosioci mutacije imaju veći rizik za nastanak krvnog ugruška, nego osobe koje su heterozigotni nosioci mutacije. Takođe, osoba koja je nasledila mutaciju u više od jednog gena (mutacija u faktoru V i faktoru II), ima veći rizik za nastanak krvnog ugruška.

U Aqualab laboratorijama imamo dva panela analiza za urođene trombofilije: panel od 5 mutacija (MTHFR 677 i 1298, Faktor II protrombin, Faktor V Leiden i PAI-1 5G/4G) i panel od 12 mutacija ( MTHFR 677 i 1298, MTR, MTRR, Faktor II protrombin, Faktor V Leiden, Faktor V Cambridge, Faktor V 1299, Faktor V 1702, Faktor XIII, FGB i PAI-1 5G/4G).

Uzorak za ovu analizu je EDTA krv. Ne postoji nikakva priprema tj. uzorak se može uzeti bilo kada tokom dana. Vreme izdavanja je do 5 dana.