Glukoza

Glukoza je glavni izvor energije za ljudski organizam i jedini izvor energije za mozak. Na njen nivo u krvi utiču pre svega hormoni pankreasa: insulin i glukagon. Pored toga na nivo glukoze u krvi utiču i drugi hormoni poput hormona rasta, glukokortikoida, adrenalina. Diabetes mellitus (DM) je grupa metaboličkih poremećaja čija je zajednička karakteristika hiperglikemija, koja nastaje kao posledica poremećaja lučenja i/ili dejstva insulina. Dijagnoza DM se postavlja određivanjem koncentracije glukoze u krvi.

Međutim, ovo je indirektni način postavljanja dijagnoze, jer je povećana koncentracija glukoze u krvi samo posledica poremećaja koji postoji, ali nije njegov uzrok. Krv za merenje koncentracije glukoze treba uzimati ujutru, nakon noćnog gladovanja (najmanje 8h bez unosa kalorija). Hiperglikemija može da se javi i kod neoplazmi pankreasa, hipertireoidizma i hiperfunkcije kore nadbubrežne žlezde. Hipoglikemija može biti posledica terapije insulinom ili različitih bolesti jetre, urođenih deficita enzima, neonatalnog respiratornog sindroma, insulinoma, nepankreasnih neoplazmi, septikemije. Pad nivoa glukoze do kritičnog nivoa (2,5 mmol/L) vodi disfunkciji centralnog nervnog sistema, mišićnoj slabosti, nedostatku koordinacije i mentalnoj konfuziji.

Uzorak: s, u
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 100 din.