Laktat dehidrogenaza (LDH)

Laktat dehidrogenaza (LDH) je enzim prisutan u brojnim tkivima. Postoji pet izoenzima (LDH1-5). Visoka specifična aktivnost enzima se nalazi u jetri, srčanom mišiću, bubrezima i eritrocitima. Infarkt miokarda je uobičajeno udružen sa trostrukim do četvorostrukim povećanjem ukupne LDH, a slično povećanje je prisutno u miokarditisu, srčanim aritmijama, električnoj kardioverziji i pri zameni veštačkih valvula. Određivanje LDH predstavlja pouzdanu metodu pri kvantifikaciji stepena hemolize.

U slučaju toksičnog hepatitisa sa žuticom postoji značajno povećanje (10 puta u odnosu na gornju granicu referentnog intervala); nešto niži nivoi se sreću kod virusnog hepatitisa i infektivne mononukleoze. Odnos LDH/AST može da se iskoristi pri diferencijaciji žutice. U slučaju Dišenove muskularne distrofije povišenje aktivnosti LDH može da bude prisutno i više godina pre pojave kliničkih simptoma, dok povećanje u toku bolesti ide i do 5 puta. LDH je povećana nakon napornog fizičkog vežbanja, u Aran-Dišenovoj i Kugelberg-Velanderovoj spinalnoj muskularnoj atrofiji, dermatomiozitisu, polimiozitisu. Ostala oboljenja koja daju povišenu LDH su renalni infarkt, korejska hemoragična groznica, hronična glomerularna oboljenja, šok, embolija pluća i hemolitičke i megaloblastne anemije. Indikacije za ispitivanje su dijagnoza i praćenje bolesti jetre, srca i tumora pluća i bubrega.

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 150 din.