HEMATOLOGIJA (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)

Kompletna krvna slika (KKS) podrazumeva analize koje se rade u početnoj fazi kliničkih ispitivanja, a koja može da ukaže na potencijalne abnormalnosti, stanje krvi u cirkulaciji, ali i ostala stanja koja su zahvatila ostale delove organizma.

Kompletnom krvnom slikom se stiče uvid u potencijalne patološke promene u organizmu, a rezultati su izuzetno tačni i pouzdani.

Analize krvi u okviru kompletne krvne slike mogu se razvrstati na hematološke parametre (kojima se ispituje odnos ćelijskih elemenata, njihova vrsta, broj i izgled) i biohemijske parametre (kojima se ispituje sastav krvi, kao i stanje i funkcionisanje tkiva i organa).

Parametri krvne slike koji su najpouzdaniji pokazatelji potencijalnog zdravstvenog problema su:

  1. hematokrit,
  2. nivo hemoglobina,
  3. broj krvnih zrnaca (leukocita, eritrocita i trombocita).

Priprema za analizu kompletne krvne slike je veoma jednostavna i ne zahteva posebne uslove. Sama procedura je neinvazivna. Vadi se puna venska krv iz ruke.

Ne preporučuje se uzimanje obroka neposredno pre davanja uzorka.