Leukociti

Leukociti (White Blood Cell, WBC) – bela krvna zrnca, predstavljaju odbranu organizma. Povećani su u slučaju infekcija, zapaljenskih procesa, leukemija, malignih bolesti i dr. Neka fiziološka stanja kao što su trudnoća, fizički napor, obilan obrok i stres dovode do blagog porasta broja leukocita. Smanjen broj leukocita sreće se kod terapije citostaticima, virusnih infekcija i nekih naslednih bolesti.

LEUKOCITARNA FORMULA predstavlja međusobni odnos pojedinih vrsta leukocita i njihov relativni brojčani odnos: Neutrofilni segmentirani granulociti – u akutnim bakterijskim infekcijama javlja se povećan broj leukocita sa povećanim procentom neutrofilnih granulocita. Limfociti – kod virusnih infekcija broj leukocita se smanjuje uz povećanje procenta limfocita, kod dece fiziološki preovlađuju. Eozinofilni granulociti – povećan broj se javlja kod infekcija nekim bakterijama i parazitima, alergijskih stanja, psorijaze, gastrointestinalnih bolesti. Bazofilni granulociti – povećan broj se sreće kod preosetljivosti na lekove, hipotireoze, infekcija virusom gripa i varičele. Monociti – povećan broj monocita javlja kod infektivne mononukleoze.

Uzorak: eK
Metoda: el.impedanca
Vreme izdavanja: 1h
Cena: 200 din.