Holesterol HDL

Glavna uloga HDL holesterola u metabolizmu lipida je preuzimanje i transport holesterola iz perifernih tkiva i vraćanje u jetru u procesu koji se naziva reverzni transport holesterola (kardioprotektivni mehanizam). Lipoproteini su čestice sfernog oblika koje sadrže različite količine holesterola, triglicerida, fosfolipida i proteina.

Osnovne klase lipoproteina su: hilomikroni, lipoproteini veoma male gustine (VLDL), lipoproteini male gustine (LDL) i lipoproteini velike gustine (HDL). Niske vrednosti HDL holesterola su povezane sa povećanim rizikom za razvoj KVB. Iako je niska koncentracija HDL holesterola nezavisan faktor rizika za nastanak ateroskleroze, ovo dejstvo se ispoljava samo uz uslov da je praćena povišenom koncentracijom LDL holesterola Određivanje HDL holesterola u serumu je veoma koristan parameter za identifikaciju pacijenata sa visokim rizikom.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 150 din.