Holesterol LDL

LDL holesterol je produkt VLDL čestica, obogaćen holesterolom i osiromašen trigliceridima i kao takav, predstavlja izvor holesterola za sva periferna tkiva. Lipoproteini su čestice sfernog oblika koje sadrže različite količine holesterola, triglicerida, fosfolipida i proteina. Lipoproteini su klasifikovani na osnovu dijametra, molekulske mase, gustine i odnosa lipida i apolipoproteina na: hilomikrone, lipoproteine vrlo male gustine (VLDL), lipoproteine intermedijarne gustine (IDL), lipoproteine male gustine (LDL) i lipoproteine velike gustine (HDL).

Ove čestice služe da bi solubilizovale i transportovale holesterol i trigliceride u plazmi. Različite klase lipoproteina imaju različite efekte na rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti (KVB). Kada koncentracija LDL holesterola preraste potrebe organizma, njegova povišena vrednost ima jak proaterogeni učinak. LDL holesterol je ključni faktor u patogenezi ateroskleroze i KVB, dok HDL holesterol ima protektivno dejstvo. Čak iako su vrednosti ukupnog holestrola u granicama preporučenih vrednosti, povišene vrednosti LDL holesterola mogu ukazati na povećan rizik za KVB. LDL holesterol je od svih lipoproteinskih čestica najviše povezan sa smrtnošću od KVB, a kombinacija povišenih vrednosti triglicerida i LDL holesterola predstavlja posebno visok rizik.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 150 din.