1.oktobar – Međunarodni dan starih

1.oktobar – Međunarodni dan starih

Sastav svetske populacije dramatično se promenio tokom poslednjih decenija. Između 1950. i 2010. godine, očekivani životni vek je porastao sa 46 na 68 godina. Na globalnom nivou, bilo je 703 miliona osoba starih 65 ili više godina u 2019.godini. Region Istočne i Jugoistočne Azije bio je dom najvećem broju starijih osoba (261 milion), zatim Evropa i Severna Amerika (preko 200 miliona).

Prema navodima Ujedinjenih Nacija, tokom naredne tri decenije, predviđa se da će se broj starijih osoba širom sveta više nego udvostručiti, dostigavši više od 1,5 milijardi osoba do 2050. godine. U svim regionima će se povećati broj starije populacije između 2019. i 2050. Najveći porast (312 miliona) predviđa se u Istočnoj i Jugoistočnoj Aziji, sa 261 miliona u 2019. na 573 miliona u 2050. Najbrži porast broja starijih osoba očekuje se u severnoj Africi i zapadnoj Aziji, sa 29 miliona u 2019. na 96 miliona u 2050. godini (rast od 226 procenata).

Duži život sa sobom nosi mogućnosti, ne samo za starije ljude i njihove porodice, već i za društva u celini. Dodatne godine pružaju priliku za bavljenje novim aktivnostima kao što su dalje obrazovanje, nova karijera ili bavljenje davno zapostavljenim hobijem. Stariji ljudi na mnogo načina doprinose svojim porodicama i zajednicama.

Procene Republičkog zavoda za statistiku Srbije kažu da smo zvanično postali jedna od demografski najstarijih zemalja u Evropi. Prosečna starost našeg stanovništva iznosi 43.16 a 20.6% našeg stanovništva čine osobe starije od 65 godina.