dr Nenad Ranđelović

Specijalizant medicinske mikrobiologije

Biografija

  • Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.
  • Učestvovao je na kongresima studenata biomedicinskih nauka Srbije I prezentacija svojih radova.
  • Završen staž u Domu zdravlja „dr Draga Ljočić”, Šabac i u Opštoj bolnici „dr Laza K. Lazarević”, Šabac.
  • Upisao specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije.
  • Trenutno zaposlen u Aqualab laboratoriji.

Aqualab-logo-small