11. mart – Svetski dan bubrega

Svetski dan bubrega

Svetski dan bubrega predstavlja globalnu inicijativu čiji je cilj da podigne svest o ulozi bubrega u zdravlju čoveka, kao i to da se smanji učestalost nefroloških oboljenja i smrtnih ishoda koji su direktna posledica bolesti bubrega.

Opterećenje bubrežnim bolestima je rastući problem u svetu. Prema procenama zdravstvenih organizacija, u svetu svaka deseta osoba ima neki oblik bubrežnog oboljenja. Sumnja se da je u toku poslednjih nekoliko godina, ta cifra dostigla 900 miliona ljudi.

U Srbiji su bolesti bubrega i urinarnog trakta veoma učestale. Prema podacima iz 2018.godine, blizu 11 00 naših sugrađana je bilo hospitalizovano usled oboljenja bubrega, od kojih je gotovo 800 izgubilo život.

Pristup transplantaciji bubrega i dijalizi je i dalje ograničen, pogotovo u manje ili srednje razvijenim državama.

Iz tog razloga, Međunarodno društvo za nefrologiju obeležava dan bubrega svakog drugog četvrtka u martu. U okviru kampanja se apeluje na državne institucije da se odvajaju sredstva iz budžeta koja bi se namenila za lečenje bubrežnih oboljenja. Krajnji cilj ovih kampanja jeste da što više obolelih dobije pristup lečenju kako bi se smanjila stopa terminalne bubrežne insuficijencije. Tribine i manifestacije koje se organizuju ovim povodom takođe imaju za cilj da podignu svest u merama prevencije bubrežnih bolesti, što bi umnogome rasteretilo zdravstveni sistem i spasilo hiljade života.