Šećer u krvi

Nivo šećera u krvi se odnosi na koncentraciju šećera (glukoze) u krvi. Normalne vrednosti šećera u krvi, u jutarnjim časovima i na prazan stomak, kreću se između 4.0 mmol/L i 5.6 mmol/L.

merenje glukoze u krvi

Bez odgovarajuće terapije i primene higijensko-dijetetskog režima, povišen nivo šećera u krvi može dovesti do različitih zdravstvenih komplikacija, zato se savetuje biohemijska analliza krvi ukoliko se jave simptomi poput:

 • pojačanog osećaja žeđi
 • učestalog mokrenja
 • gubitka telesne mase uprkos povećanom apetitu
 • malaksalosti
 • brzog zamaranja

Šta je glukoza i zašto je bitna?

Glukoza je najrasprostranjeniji monosaharid u prirodi. Njenom razgradnjom se oslobađa velika količina energije koja je neophodna za odvijanje osnovnih životnih funkcija, tako da glukoza predstavlja najvažnijii izvor energije u svim organizmima.

Da bi se neometano kretala kroz krvotok i bila preuzeta od strane mišićnog tkiva i drugih tkiva, glukozu potpomaže insulin – jedan od glavnih hormona zaduženih za anaboličke procese u našem telu.

Hipoglikemija

Hipoglikemija je stanje u kome je nivo glukoze u krvi niži od normalnog. U početnim fazama, hipoglikemija se može ispoljiti kroz simptome kao što su preterano znojenje, vrtoglavica, umor, drhtavice, i/ili palpitacije.

Bez terapije, ovi simptomi se mogu pogoršati i dovesti do zamućenja vida, pada koncentracije, usporenog govora ili gubitka svesti.

Kod osoba obolelih od dijabetesa, do hipoglikemije dolazi usled dejstva nekoliko faktora:

 • preskakanja obroka
 • nedovoljne konzumacije ugljenih hidrata (žitarica, paste, krompira i voća)
 • konzumacije alkohola
 • naporne fizičke aktivnosti
 • prevelikih doza insulina ili drugih oralnih antidijabetika poput sulfoniluree ili meglitinida.

Hiperglikemija

Nasuprot hipoglikemiji, hiperglikemija označava visok nivo šećera u krvi. Kod obolelih od dijabetesa, do hiperglikemije dolazi usled nedovoljne doze insulina ili prevelike konzumacije ugljenih hidrata. Na njen nastanak mogu uticati i:

 • stres
 • fizički napor
 • infekcije
 • trudnoća (rizik od pregestacijskog dijabetesa)

Koje su normalne vrednosti šećera u krvi?

Nivo šećera u krvi varira u toku dana, kako kod zdravih osoba tako i kod osoba sa dijabetesom.

Kod potpuno zdrave osobe, nivo šećera u krvi je manji od 5.6 mmol/L 8 sati nakon poslednjeg obroka. Dva sata posle jela, taj nivo bi trebalo da bude manji od 7.8 mmol/L.

Dijagnoza

Dijabetes se dijagnostikuje analizom krvi i glikoziliranog hemoglobina (HbA1c).

Analiza krvi se vrši posle saveta pacijentu da ne konzumira hranu i piće (osim vode) 8 sati pre uzorkovanja. Nivo šećera u krvi manji od 5.6 mmol/L se smatra normalnim. Rezultat koji ukazuje na vrednosti između 5.6 mmol/L do 6.9 mmol/L smatra se predijabetesom, a ako je na dva odvojena testa nivo šećera 7.0 mmol/L ili više, pacijent se upućuje na OGTT test.

Za analizu glikoziliranog hemoglobina nije potrebno uzdržavanje od hrane i pića. Rezultati ovog testa ukazuju na prosečan nivo šećera u krvi tokom poslednja dva do tri meseca. Njime se meri procenat šećera u krvi koji je vezan za hemoglobin. Što je nivo šećera u krvi viši, nalaz će pokazati i povišen nivo hemoglobina vezanog za njega. Dva nalaza sa rezultatom od 6.5% ili više ukazuju na prisustvo dijabetesa. Rezultat između 5.7 i 6.4% ukazuje na predijabetes, dok se nalaz niži od 5.7% smatra normalnim.

Ukoliko rezultati ovog testa nisu dosledni i daju različite vrednosti pri svakom testiranju (što može biti slučaj u trudnoći), vrše se dalje analize.

Nasumični test krvi – uzorkovanje se vrši u nasumičnom periodu, nezavisno od vremena poslednjeg obroka. Nivo šećera u krvi koji premašuje 11.1mmol/L ukazuje na dijabetes.

Oralni test tolerancije na glukozu (OGTT) – za potrebe ovog testa nužno je prethodno obaviti običan test krvi na glukozu, koji se vrši nakon osam sati uzdržavanja od jela. Zatim, pacijent ispija sirupasti rastvor glukoze, posle čega se nivo šećera u krvi meri nasumično tokom naredna dva sata. Nivo šećera u krvi manji od 7.8mmol/L je normalan. Više od 11.1mmol/L posle istekla dva sata, ukazuje na dijabetes. Rezultat između 7.8mmol/L i 11.1mmol/L ukazuje na predijabetes.

U prostorijama Aqualab laboratorija možete obaviti sve potrebne analize kojima se utvrđuje nivo šećera u krvi.