Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c)

Glikozilirani hemoglobin A1c (skraćeno HbA1c) je marker dijabetesa. Nivo vrednosti HbA1c koristi se za dugoročnu kontrolu regulisanosti nivoa glukoze u krvi kod bolesnika sa diabetes mellitusom. Ova analiza se radi da bi se identifikovale osobe koje imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa, kao i zbog pomoći  u dijagnozi i praćenju uspešnosti terapije kod ovog oboljenja.

Glikolizirani hemoglobin je jedan od derivata krvi koji nastaje slepljivanjem belančevina hemoglobina i glukoze u procesu glikacije. Hemoglobin je protein koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima. Njegova uloga u organizmu je da vezuje kiseonik i transportuje ga kroz organizam. Glukoza, koja se normalno nalazi u krvi, može spontano da se vezuje za hemoglobin i tako nastaje glikohemoglobin (HbA1c). Što je veća koncentracija glukoze u krvi, veća je i koncentracija ovog parametra. Zbog toga što je prosečan vek eritrocita oko 120 dana, HbA1c služi za procenu cirkadijalnog ritma glukoze i kvaliteta metaboličke regulacije šećerne bolesti za jedan duži vremenski period  (u proteklih 2 do 3 meseca) koji prethodi njegovom određivanju, a koji je ekvivalentan životnom veku eritrocita. HbA1c pokazuje samo srednju vrednost šećera u krvi tokom dva ili tri meseca, ali ne pruža uvid u kolebanje nivoa šećera u krvi tokom dana, ne otkriva eventualne hipoglikemije i ne omogućava da se odabere najbolja vrsta, doza i vreme ubrizgavanja insulina. Određivanje ovog parametra nije zamena za kontrolu šećera u krvi, već se samo dobro sa njom dopunjava.

Za osobe koje nemaju dijabetes, normalan nivo hemoglobina A1c je između 4% i 5,6%. Nivo između 5,7% i 6,4% predstavljava nivo u kome je povećan rizik od dijabetesa, a preko 6,5% ukazuje na diabetes. Zbog toga što loša kontrola dijabetesa vodi do povećanog rizika od komplikacija koje nosi ova bolest, za osobe sa dijabetesom je preporučljivo da HbA1c bude ispod 7%. Što je viši ovaj rezultat, veći je rizik od komplikacija koje nosi bolest.

 

HbA1c se određuje u uzorku krvi i nije potrebna prethodna priprema pre odlaska u laboratoriju.

 

Određivanje HbA1c u krvi, trenutno je jedna od najboljih metoda da se šećerna bolest prati i drži pod kontrolom. Određivanje Hba1c je mnogo pouzdanija metoda za otkrivanje postojanja loše metaboličke regulacije šećerne bolesti, naročito u onim slučajevima u kojima ona može ostati neotkrivena ako se samo jednom u 2-3 meseca određuje šećer u krvi ili ako se samo radi dnevni glikemijski profil. Međutim, ova metoda ne isključuje merenje šećera u krvi od strane samih pacijenata, koji ga kontrolišu pomoću samomerača i precizno evidentiraju. To ima poseban značaj jer lekar vrši upoređivanje tih vrednosti sa vrednošću Hba1c. Tek na osnovu rezultata ove dve analize može se ostvariti najbolja procena uspešnosti lečenja i tada se pravi plan dalje terapije za naredni period.

 

Određivanje ovog parametra iz krvi se preporučuje kod osoba sa rizikom od razvijanja šećerne bolesti i kod osoba sa simptomima dijabetesa. Preporuka je da se vrednost HbA1c određuje na 6 meseci kod dobro regulisanog dijabetesa, svaka 3 meseca kod loše kontrolisanog dijabetesa tipa 1 i 2, kao i kod novotkrivrnih bolesnika i barem jednom godišnje kod osoba koje imaju povećan rizik za nastanak šećerne bolesti.

 

Nivo HbA1c je u direktnoj vezi sa rizikom za razvoja svih komplikacija dijabetesa. Smanjenje vrijednosti HbA1c za 1% dovodi do:

  • smanjenja rizika od nastanka svih komplikacija za 21%
  • smanjenja rizika od smrtnog ishoda izazvanog dijabetesom za čak 21%
  • pada rizika od nastanka infarkta srca za 14%
  • smanjenja učestalosti mikrovaskularnih komplikacija (neuropatije, otkazivanja rada bubrega i

oštećenja vida) za čak 37% .

Uzorak: eK
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 850 din.