Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c)

Glikozilirani hemoglobin se formira neenzimskim procesom vezivanja glukoze za hemoglobin proporcionalno koncentraciji glukoze u krvi. Glavna komponenta glikoziliranog hemoglobina koja se stvara je HbA1c (normalno oko 5% hemoglobina u cirkulaciji). HbA1c se određuje kod pacijenata sa diabetes mellitusom (DM) u cilju procene kvaliteta, tj. stepena kontrole koncentracije glukoze u dužem vremenskom periodu (2-3 meseca pre određivanja). Ova vrednost je jedinstven parametar jer ne zavisi od kratkotrajnih promena koncentracije glukoze u krvi. Vrednosti glikohemoglobina se povećavaju sa godinama. Primena HbA1c je neadekvatna u slučaju hemolizne anemije (snižene vrednosti), sideropenijske anemije (povišene vrednosti), uremije (karbamil-Hb povećava vrednosti).

Uzorak: eK
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 850 din.