Insulin

Insulin je polipeptidni hormon molekularne mase 6000 kDa, sastavljen od dva različita lanca A i B koji su povezani disulfidnim vezama. Insulin nastaje iz prekursora proinsulina u beta ćelijama pankreasa. U proinsulinu, A i B lanci su povezani C-peptidom. Insulin i C-peptid deponuju se u sekretornim granulama ćelija pankrasa, a onda sekretuju.

Povećane vrednosti insulina nađene su kod gojaznih osoba, Kušingovog sindroma, oralnih kontraceptiva, akromegalije, insulinoma i hipertireoidizma. Sniženi nivoi insulina nađeni su kod diabetes mellitusa (u ranoj fazi ove bolesti nije tako izraženo). Određivanje insulina se uglavnom vrši kod pacijenata sa simptomima hipoglikemije. Koristi se za dobijanje odnosa glukoza/insulin i za razjašnjavanje pitanja vezanih za sekreciju insulina kao što su OGTT, tolbutamidski, glukagonski ili test gladovanjem. Takođe je potrebno određivati ga kod pacijenata na insulinskoj terapiji insulinom nehumanog porekla.

Uzorak: s
Metoda: ECLIA
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 1000 din.