Oralni test tolerancije na glukozu (OGTT)

OGTT testom se meri koncentracija glukoze (na zahtev lekara) kao i C-peptida i insulina, u određenim vremenskim intervalima, a nakon oralnog unosa glukoze u vidu vodenog rastvora.

  • Test se izvodi ujutro.
  • Četiri dana pre izvođenja testa pacijent ne sme (u dogovoru sa lekarom) uzimati lekove koji utiču na metabolizam glukoze.
  • Tri dana pre izvođenja testa treba da se uzima hrana bogata ugljenim hidratima.
  • Dvanaest sati pre izvođenja testa pacijent ne sme ništa jesti, pušiti, niti se fizički opterećivati.
  • Pola sata pre izvođenja testa treba da se miruje.
  • Tokom testa pacijent mora mirovati, ne sme ništa jesti, piti ni pušiti.

Uobičajena količina za odrasle osobe je 75g glukoze rastvorene u 300mL vode (po preporukama Svetske zdravstvene organizacije). Test traje 2h (meri se glukoza u 0, 30, 60, 90 i 120 minutu), ukoliko lekar ne propiše drugačije.

Za decu količina glukoze se određuje u odnosu na telesnu težinu deteta (1,75g/kg TT).

Uobičajeno testiranje trudnica na gestacioni dijabet (GDM) se izvodi između 24 i 29 nedelje gestacije sa 50, 75 ili 100g glukoze (meri se glukoza u 0, 60, 120 i 180 minutu). Evaluacija GDM se treba raditi tek 6 nedelja nakon porođaja.

Ovaj test se ne sme raditi:

  • ako je nivo glukoze u dva prethodna nezavisna ispitivanja za redom natašte veći ili jednak 7,8 mmol/L ili ako se u bilo kojem pojedinačnom, slučajnom određivanju dobije vrednost veća ili jednaka 11,1 mmol/L;
  • dijabetičarima;
  • teškim bolesnicima (akutna bolest, trauma, hirurška intervencija, jak stres).

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 6.000 din.