Alkalna fosfataza, ALP

Alkalna fosfataza, ALP, se sastoji iz grupe od najmanje pet tkivno specifičnih izoenzima. U humanom serumu se nalazi smeša enzima koji potiču iz kostiju, intestinalnog i hepatobilijarnog trakta. Kod mladih osoba većina aktivnosti potiče od koštane ALP usled intezivne aktivnosti osteoblasta tokom perioda rasta kostiju, a u trudnoći iz placente.

Najčešći uzrok povišenja ALP su hepatobilijarna oboljenja u kojima čak i kod delimične opstrukcije dolazi do značajnog povećanja ALP, dok vrednosti bilirubina još uvek mogu biti u referentnom opsegu. Drugi najčešći uzrok povišenja ALP su oboljenja kostiju (osteomalacija, rahitis usled nedostatka vitamina D, Paget-ova bolest, primarni tumori i metastaze u kostima). Povišen nivo ALP može poticati i od oboljenja kao što su multipli mijelom, akromegalija, renalna insuficijencija, hipertireoidizam, ektopična osifikacija, sarkoidoza, tuberkuloza ili fraktura kostiju.

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 140 din.