Angiotenzin-konvertujući enzim (ACE)

Angiotenzin-konvertujući enzim (ACE) je važan regulator renin-aldosteron i kalikrein-bradikinin sistema. Efekti ACE se baziraju na stvaranju angiotenzina II, koji ima direktno vazokonstriktorno dejstvo (povećava krvni pritisak), a isto tako katalizuje smanjenje aktivnosti vazodilatatora bradikinina. ACE je vezan za membranu endotelijalnih ćelija kapilara u plućima i detektuje se u krvi kod izvesnih granulomatoznih oboljenja pluća.

Merenje aktivnosti ACE se primenjuje za dijagnozu i praćenje sarkoidoze, respiratornog distres sindroma kod nedonoščadi, tuberkuloze odraslih, Gaucher-ove bolesti, lepre i mnogobrojnih patoloških stanja pluća i jetre. Aktivnost ACE je povišena u aktivnoj fazi sarkoidoze. Povišenje aktivnosti ACE se registruje u slučaju HIV infekcije, histoplazmoze, diabetes mellitusa, hipertireoidizma, limfoma, alkoholne ciroze, tuberkuloze, lepre. Značajno snižene vrednosti ACE su uočene kod raznih akutnih i hroničnih oštećenja pluća (hronična opstruktivna bolest pluća, emfizem, karcinom pluća). Snižena vrednost ACE se javlja i u cističnoj fibrozi, tokom gladovanja i primene steroidne terapije.

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 1500 din.