Uputstva za sakupljanje urina (mokraće)

priprema za analizu urina

Prvi jutarnji urin

Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin (najkoncentrovaniji). Vreme od poslednjeg pražnjenja bešike treba da bude najmanje 4h. Za pregled urina neophodno je, neposredno nakon obavljene higijene spoljnih polnih organa, prikupiti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnu posudu, dobro je zatvoriti i u najkraćem roku doneti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju. Uzorak urina se mora doneti u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Svako duže stajanje urina na sobnoj temperaturi utiče na pouzdanost nalaza.
Analiza urina se ne preporučuje kod žena neposredno pre, za vreme i nakon menstruacije.

Sakupljanje dnevnog (24h) urina

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se navedenih uputstava:
Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u „dva koraka“. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u bocu. Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od flaširane vode). Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka;
 • celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • ujutro nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena:

Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5 – 2 L).

 

Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine u dnevnom (24h) urinu

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 • Ukoliko je moguće pacijent bi 8 dana pre i tokom sakupljanja urina morao da izbegava sledeće lekove: α-metildopu (aldomet, aldoril, dopamet, dopegyt), klonidin, gvanetidin, rezerpin, β-blokatore, kinidin, ampicilin, eritromicin i tetracikline.
 • 2-3 dana pre sakupljanja treba izbegavati i određene namirnice: banane, ananas, kivi, lešnike i avokado.

Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka
 • celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

 

Drugi dan:

 • ujutro, nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena:

 Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).

 

Preporuka pacijentima za testiranje na 5-hidroksiindol sirćetnu kiselinu (5-HIAA) u dnevnom (24h) urinu

 

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 • Ukoliko je moguće pacijent bi 2-3h pre i tokom sakupljanja dnevnog urina morao da izbegava sledeće lekove: metokarbanol, mefensinkarbamat, hlorpromazin.
 • 2-3 dana pre sakupljanja treba izbegavati i sledeće namirnice: ananas, avokado, banane, kivi, paradajz, lešnike i orahe.

Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka
 • celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • ujutro, nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena:

Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).  

 

Preporuka pacijentima za testiranje na metanefrin i vanilmandeličnu kiselinu (VMA) u dnevnom (24h) urinu

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 • Ukoliko je moguće (u dogovoru sa lekarom), pacijent bi 3 dana pre i tokom sakupljanja urina morao da izbegava sledeće lekove: α-metil-DOPA (aldomet, aldoril, dopamet, dopegyt), L-DOPA, kapi za nos koje sadrže efedrin, bronhodilatatore, sirupe za kašalj na bazi kodeina, ACE-inhibitore, antagoniste kalcijuma, MAO-inhibitore, fenotiazine, antidepresive, alfa-1 i beta-2 antagoniste, labetalol, nitroglicerin, teofilin, natijum-nitroprusid, klonidin, gvanetidin, rezerpin, ampicilin, eritromicin i tetracikline.
 • 2-3 dana pre sakupljanja treba izbegavati sledeće namirnice: kafu, čokoladu, crni čaj, banane, citrusno voće i sireve.

Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila celokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • nakon toga upišite vreme prvog sledećeg uzorka
 • celokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • ujutro, nakon ustajanja mokrite i celokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena:

Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).