Intolerancija na laktozu

Intolerancija na laktozu (ili kako je još poznata, malapsorpcija laktoze) se javlja kada naše telo ne može da razgradi ili svari laktozu.

Šta je intolerancija na laktozu?

Laktoza je šećer koji se nalazi u mleku i mlečnim proizvodima.

 

 

Intolerancija na laktozu se javlja kada tanko crevo ne proizvodi dovoljnu količinu digestivnog enzima laktaze. Funkcija laktaze je da razgrađuje laktozu iz hrane kako bi naše telo moglo da je apsorbuje. Enzim laktaza pretvara mlečni šećer laktozu u dva prosta šećera: glukozu i galaktozu, koji se apsorbuju u krvotoku preko sluzokože creva. Ukoliko osoba ima manjak enzima laktaze, laktoza iz hrane ulazi u creva umesto da bude procesuirana i apsorbovana. U debelom crevu, bakterije interaguju sa nesvarenom laktozom uzrokujući niz neprijatnih simptoma. Ljudi koji su intolerantni na laktozu doživljavaju neprijatne simptome, poput nadimanja, dijareje ili gasova, nakon unosa mleka ili mlečnih proizvoda.

Većina ljudi sa intolerancijom na laktozu može da drži stanje pod kontrolom, bez odustajanja od svih namirnica mlečnog porekla.

Kako nastaje intolerancija na laktozu?

Postoje tri tipa intolerancije na laktozu:

  1. Primarna intolerancija na laktozu. Najčešći tip intolerancije, koji se javlja kod osoba koje započinju život stvarajući dovoljnu količinu laktaze, koju dobijaju iz mleka. Zamenom mleka drugom vrstom hrane kod dece, dolazi do prirodnog smanjenja produkcije laktaze, ali količina laktaze koja ostaje je dovoljna da svari količinu mlečnih proizvoda uključenih u tipičnu ishranu odraslih osoba. Kod primarne intolerancije na laktozu, produkcija laktaze naglo opada, usled čega mlečni proizvodi postaju teški za varenje. Ovaj tip intolerancije se javlja u tinejdžerskom i odraslom dobu, kada ćelije digestivnog trakta ne stvaraju dovoljnu količinu laktaze. Uzrokovana je postepenim smanjivanjem aktivnosti LCT gena nakon detinjstva.
  2. Sekundarna intolerancija na laktozu. Ovaj tip intolerancije nastaje kada se u tankom crevu smanjuje proizvodnja laktaze nakon bolesti, povreda ili operacija koje uključuju tanko crevo. Bolesti koje su povezane sa sekundarnim oblikom intolerancije na laktozu su: celijakija (intolerancija na gluten), bakterijska hiperprodukcija i Kronova bolest.
  3. Urođena intolerancija na laktozu. Javlja se već kod beba koje se rađaju sa potpunim odsustvom laktazne aktivnosti. Prouzrokovana je mutacijama u LCT genu koji daje uputstva za stvaranje enzima laktaze. Ovaj poremećaj je prisutan u porodici i prenosi se sa generacije na generaciju, preko autozomno
    recesivnog načina nasleđivanja. Da bi se intolerancija na laktozu ispoljila, neophodno je da oba roditelja prenesu na dete mutirani gen. Prevremeno rođena deca mogu imati ovaj oblik intolerancije zbog nedovoljnog nivoa laktaze.

 

Koji simptomi se javljaju?

 

 

Simptomi mogu da se razlikuju od osobe do osobe, ali često počinju oko 30 minuta do 2 sata nakon što ste pojeli hranu ili piće koje sadrži laktozu. Simptomi mogu uključivati: grčeve i bol u stomaku (abdomenu), mučnine, nadimanje, gasove i dijareju. Ozbiljnost samih simptoma zavisi od količine laktoze koju ste uneli i od količine enzima laktaze koje Vaše telo proizvodi.

Ponekad simptomi intolerancije na laktozu se mogu zameniti sa simptomima drugih zdravstvenih problema, zato je jako važno da posetite lekara kako biste bili sigurni da imate pravu dijagnozu.

Dijagnostika intolerancije na laktozu

Testiranje intolerancije na laktozu podrazumeva analizu LCT gena (13910 C>T) PCR metodom iz uzorka krvi.

Kao uzorak se uzima epruveta krvi sa EDTA kao antikoagulansom.