Dijabetes

Dijabetes (šećerna bolest) javlja se kao posledica metaboličkog poremećaja pri kojem se u krvi hronično nalazi povišen nivo glukoze (hiperglikemija). Neadekvatno korišćenje postojećeg insulina ili mala sekrecija novog insulina dovode do pojave dijabetesa.

Od dijabetesa može oboleti svako ali postoje osobe koje su izložene većem riziku nego ostali. U faktore rizika se ubrajaju familijarna predispozicija, gojaznost, fizička neaktivnost i prekomerna izloženost stresu.

Često se može čuti za različite tipove dijabetesa čija podela zavisi od etiopatogenetskih mehanizama koji do njega dovode. Shodno tome, razlikujemo Dijabetes tip 1, Dijabetes tip 2 i gestacijski dijabetes.

Dijabetes tip 1 se često dobija usled dejstva naslednog faktora i to već u ranom životnom dobu (obično pre 30 godine) zbog čega se često naziva i juveilni dijabetes. Ovaj tip dijabetesa je insulin-zavisan.

Dijabetes tip 2 često je posledica gojaznosti, fizičke neaktivnosti kao i svih ostalih loših životnih navika.

Gestacijski dijabetes dobijaju osobe ženskog pola tokom trudnoće a često prolazi nakon porođaja.

Laboratorijska dijagnostika kojom se utvrđuje prisustvo dijabetesa uključuje detaljne analize krvi i oralni test tolerancije na glukozu (OGTT).