Gama-glutamiltransferaza (GGT)

Gama-glutamiltransferaza (GGT) je enzim koji u serumu primarno potiče iz hepatobilijarnog trakta. Predstavlja rani marker opstruktivne žutice i metastatskih neoplazmi. GGT je takođe povišena kod pacijenata sa infektivnim hepatitisom, kod masne jetre, u akutnom i hroničnom pankreatitisu i kod pacijenta koji uzimaju antikonvulzivne lekove kao što su fenitoin i fenobarbital. Povišeni nivoi GGT se detektuju kod pacijenata sa alkoholnom cirozom.

Određivanje aktivnosti u serumu ima ulogu u detekciji alkoholizma, oštećenja jetre alkoholom i pri praćenju alkoholne apstinencije. Takođe je korisno određivanje odnosa sa HDL-holesterom u slučaju alkoholizma, sa alkalnom fosfatazom (ALP) u slučaju alkoholnih oboljenja jetre i sa aspartat aminotransferazom (AST) za razlikovanje neonatalnog hepatitisa od bilijarne atrezije. Najviše vrednosti GGT se detektuju u primarnoj bilijarnoj cirozi i sklerozirajućem holangitisu.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 140 din.