Aktuelne mogućnosti testiranja na koronavirus

korona virus

AKTUELNE MOGUĆNOSTI TESTIRANJA NA KORONAVIRUS (SARS-COV-2, COVID-19)

Napomena: navedeni tekst je informativnog i edukativnog karaktera.

Iz teksta ćete saznati:

 • Koji su trenutno dostupni testovi na korona virus?
 • Kakva je trenutno pravna regulativa u vezi testiranja na koronavirus?
 • Šta znače molekularno genetički ili PCR testovi?
 • Šta je PCR test?
 • Koja su ograničenja PCR testova?
 • Šta su to imunoglobulini?
 • Šta su serološki testovi?
 • Koje su preporuke za serološko testiranje?
 • Na šta ukazuje dobijeni rezultat?
 • Koje su biohemijske analize korisne za praćenje infekcije koronavirusom?

Koji su trenutno dostupni testovi na koronavirus?

Trenutno su u Republici Srbiji dostupni sledeći testovi:

 1. Detekcija RNK Covid-19 metodom PCR (Polymerase Chain Reaction)
 2. Serološki skrining testovi koji detektuju prisustvo antitela na Covid-19 iz krvi

Kakva je trenutno pravna regulativa u vezi testiranja na koronavirus?

Dozvolu Ministarstva zdravlja da rade testove iz prve grupe (PCR) imaju jedino referentne državne laboratorije (Klinički centar, Institut Torlak, Institut Batut, ostale ovlašćene laboratorije). Indikacije za ove testove daju isključivo lekari u kovid bolnicama na osnovu pregleda, kliničke slike, dodatnih laboratorijskih nalaza, koji mogu uključivati serološke, biohemijske i imunohemijske testove i nalaza rentgenskog snimka pluća.

Sve ostale laboratorije u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije mogu da rade samo serološke testove

Molekularno genetički ili PCR testovi

Ovi testovi se rade iz uzorka dobijenog uzimanjem brisa iz nazofarinksa (nosni deo ždrela). Već nekoliko dana nakon kontakta sa virusom i zaražavanja, u brisu nosnog dela ždrela pacijenta može da bude prisutno oko milion do milijardu virusnih čestica.Virus se dalje spušta u donje disajne puteve, gde može izazvati virusnu pneumoniju – upalu pluća.

Šta je PCR test?

PCR test je standardna metoda za umnožavanje i dokazivanje prisustva specifičnih gena, odnosno molekula DNK. Kako je genetički materijal koronavirusa u formi molekula RNK, virusni geni se prvo prepisuju (procedurom reverzne transkripcije) u molekul DNK. Zatim sledi umnožavanje i detekcija. PCR test je praktično 100% specifičan (jer se ne detektuju drugi virusi) i veoma senzitivan (jer je potrebno prisustvo samo stotinak virusa u uzorku). PCR testovi su dijagnostički testovi. Rezultati se dobijaju u roku od par dana.

Koja su ograničenja PCR testova?

Pouzdanost rezultata PCR testa zavisi i od načina i uspešnosti uzimanja brisa iz nosnog dela ždrela. Postoji mogućnost da bris ne zahvati onaj deo sluznice ždrela na kome se nalaze virusi ili da su se virusi već spustili u pluća. To objašnjava kliničku senzitivnost testa između 70 i 98%.

Šta su to imunoglobulini?

Tokom perioda zaražavanja naš organizam proizvodi antitela ili imunoglobuline. Već nekoliko dana nakon infekcije se proizvode makroglobulini, tj. imunoglobulini klase M (IgM), a nakon toga gamaglobulini, odnosno imunoglobulini klase G (IgG). Gamaglobulini ostaju duži vremenski period nakon infekcije (nije sa sigurnošću poznato koliko dugo za ovaj novi virus) i štite organizam od ponovne infekcije. Prema najnovijim podacima, detektovano je devetnaest različitih monoklonalnih imunoglobulina na koronavirus..

Šta su serološki testovi?

Serološki skrining testovi služe za brzu proveru stanja imunog odgovora na mogući kontakt sa koronavirusom ispitujući dve klase antitela (IgG i IgM) u krvi, plazmi i serumu. Testovi ne detektuju sam virus. Rezultati se dobijaju u toku dana.

Dostupno je više vrsta ovih testova:

 • Imunohromatografski (brzi) testovi
 • ELISA test
 • Imunofluorescentni testovi.

Međusobno se razlikuju po svojoj specifičnosti i senzitivnosti, a svaki proizvođač testova je u obavezi da prikaže podatke o validaciji ovih parametara. Ovi podaci se kreću između 90 do 99%.

Kome se preporučuje serološko testiranje?

Osobama koje misle da su bile ili su bile u kontaktu sa obolelom osobom. Takođe se preporučuje i pacijenti koji su bili pozitivni na Covid19 i koji su se u potpunosti oporavili.

Na šta ukazuje dobijeni rezultat?

Prema preporukama WebMD-a, ako je rezultat pozitivan na IgM antitela, vrlo je verovatno prisutvo koronavirusa u organizmu. Takođe je moguće da je rezultat lažno pozitivan zbog više vrsta korona virusa. Pozitivan rezultat na IgG antitela govori u prilog stvorenog imuniteta. Ne zna se pouzdano koliko je jak imunitet i koliko dugo može da traje. Negativan rezultat može da znači ili da niste bili u kontaktu sa virusom ili da nije proteklo dovoljno vremena da se formiraju antitela (lažno negativan nalaz).

Koje su biohemijske analize korisne za praćenje infekcije koronavirusom?

Za procenu prisustva i težine infekcije, njene progresije, kao i za praćenje efekata terapije i evaluacije zdravstvenog stanja pacijenata, koriste se i dodatna laboratorijska ispitivanja. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, sledeći biomarkeri su sa pokazali kao veoma osetljivi na prisustvo infekcije koronavirusom:

Kompletna krvna slika sa diferencijalnom leukocitarnom formulom (KKS+DIFF LF)

Rezultati svih testova se uvek tumače u skladu sa kliničkim simptomima, ostalim dijagnostičkim ispitivanjima (rentgenski snimak pluća) i nalazom pregleda lekara!

Korisni linkovi:
bbc
covid19
e-zdravlje
webmd