Leukociti u urinu

Leukociti u urinu mogu da budu prisutni zbog nekoliko razloga, a ovo stanje je poznato kao leukociturija. Da bismo uopšte shvatili zašto to može da predstavlja problem, treba razjasniti samu ulogu leukocita u organizmu.

analiza urina

Leukociti su bela krvna zrnca koja igraju esencijalnu ulogu u odbrani organizma od zaraznih bolesti, mikroba i ostalih štetnih materija. Leukociti se proizvode na nekoliko mesta u organizmu, i to prvenstveno u koštanoj srži, limfnim čvorovima, slezini, itd.

Postoji nekoliko vrsta leukocita:

 • Granulociti (neutrofili, eozinofili, i bazofili)
 • Monociti
 • Limfociti (T i B ćelije).

Dnevne oscilacije u broju leukocita su sasvim normalna pojava, i uobičajeno je da se niske vrednosti opažaju kada osoba miruje, a povišene vrednosti se beleže tokom intenzivne fizičke aktivnosti.

Ipak, kada se povišena koncentracija leukocita detektuje čak i u stanju mirovanja, sumnja se da negde u organizmu postoji žarište (upala) izazvano prekomernim razmnožavanjem patogenih organizama ili drugih stranih ćelija.

Bitno je da se naglasi da se leukociti u urinu mogu naći i kod potpuno zdravih osoba. Analiza urina se vrši ukoliko se sumnja na postojanje urinarne infekcije, pri čemu će vrednosti leukocita u urinu biti povišene kod osoba sa infekcijom.

Leukociti u urinu – uzroci

Nivo leukocita je veoma bitan parametar u okviru kompletne krvne slike (KKS). Povišena koncentracija leukocita ukazuje na postojeću upalu bilo gde u organizmu. Leukociti u urinu, takođe, ukazuju na postojanje upale, ali u urinarnom traktu (uretri, bešici, pa čak i u bubrezima).

Leukociti u urinu su često praćeni i povišenim vrednostima leukocitne esteraze. Leukocitna esteraza je enzim koji učestvuje u proizvodnji estara, koji su produkt stvaranja leukocita.

Pozitivan nalaz ukazuje na abnormalne vrednosti leukocitne esteraze, i zajedno sa povišenim vrednostima leukocita u urinu, ukazuje na postojanje upale.

Infekcija urinarnog trakta (UI)

Urinarne infekcije su jedan od najčešćih razloga za pojavu leukocita u urinu. Pod urinarnim infekcijama podrazumeva se prodor i prekomeran rast bakterija u bešici, uretri i bubrezima.

Do povišenog broja leukocita u urinu dolazi usled napora organizma da se izbori sa infekcijom, čiji su najčešći izazivači bakterije poput Escherichia coli (E. coli). U izuzetnim slučajevima, izazivači infekcije mogu biti i hlamidija ili mikoplazma, koje se ne mogu naći u bešici, ali mogu u uretri.

U zavisnosti od lokalizacije infekcije, urinarne infekcije se dele na cistitis (upala bešike), upalu uretre (uretritis) i upalu bubrega (nefritis). Sva ova stanja mogu dovesti do pojave leukocita u urinu.

Urinarne infekcije su veoma česta pojava. Kod svake druge žene i svakog petog muškarca barem jednom u životu se razvije urinarna infekcija. Kod žena očito češće, jer je uretra kod žena znatno kraća, čime je bakterijama omogućen lakši pristup urinarnom traktu putem genitalnog, odakle bakterije poput hlamidije i mikoplazme i dospevaju.

Urinarnu infekciju možete prepoznati na osnovu sledećih simptoma:

 • Bol i peckanje prilikom mokrenja
 • Učestalo mokrenje
 • Zamućen urin neprijatnog mirisa
 • Bol u donjem delu stomaka i leđa
 • Mučnina

Urinarne infekcije se uspešno leče antibioticima.

Kamen u bubregu

Kamen u bubrezima počinje da se formira usled prevelikog nakupljanja kalcijuma i ostalih minerala u mokraći. Ukoliko kamen opstruira ureter, dolazi do nakupljanja štetnih produkata koji ne mogu adekvatno da se izluče iz organizma, što može da dovede do nakupljanja bakterija u bubregu. Ova bakterijska infekcija izaziva pojavu leukocita u urinu.

Veličina kamena u bubregu može da varira – od veličine vrha šibice, pa do sve do veličine loptice za golf. Toliko veliki kamen može da spreči protok urina.

Simptomi kamena u bubregu su:

 • Oštar bol u donjem stomaku, preponama i leđima
 • Krv u mokraći
 • Iznenadna potreba za mokrenjem koja se teško kontroliše
 • Bol pri mokrenju
 • Zamućen urin neprijatnog mirisa

Kamen malih dimenzija može da se izbaci iz organizma bez velikih poteškoća. Za kamen većih dimenzija je potrebna intervencija stručnog medicinskog lica.

Upala bubrega

Upala bubrega (nefritis) nastaje kada bakterije i drugi patogeni organizmi prodru do njih putem urinarnog trakta. Do toga obično dolazi usled nelečene ili nepravilno lečene upale bešike i mokraćnih kanala.

Upala bubrega može biti razlog postojanja leukocita u urinu.

Prisustvo od 3 do 5 leukocita po vidnom polju ukazuje na infekciju donjih partija urinarnog trakta. Ukoliko se u okviru urinokulture utvrdi i prisustvo bakterija i leukocita u urinu, sasvim je izvesno da se radi o urinarnoj infekciji. Ukoliko bakterije nisu prisutne, prisustvo leukocita u urinu ukazuje na upalu bubrega (intersticijalni nefritis), a u pojedinim slučajevima, i na tumor bešike.

Upala bubrega obično je praćena:

 • Bolom u karlici
 • Peckanjem i bolom prilikom mokrenja
 • Čestim mokrenjem
 • Zamućenim urinom sa primesama krvi
 • Bolom u predelu bubrega

Kako analiza urina ne bi proizvela lažno pozitivne rezultate, veoma je bitno obaviti odgovarajuću pripremu za davanje analize urina. Jedna od najbitinijih stavki je da urin bude nekontaminiran, tj. da se prilikom davanja uzorka ispoštuju sve higijenske mere.

 • Poklopac treba pažljivo skinuti i položiti tako da unutrašnja strana bude okrenuta na gore.
 • Bočicu za uzorak urina ne treba dirati sa unutrašnje strane.
 • Veoma je bitno oprati genitalnu regiju pre uzorkovanja, jer leukociti mogu da budu i produkt genitalne sekrecije, što može da dovede do lažno pozitivnih rezultata sedimenta urina.

Faktori rizika

Žene su izložene većem riziku od infekcija urinarnog trakta, pa je stoga veća verovatnoća da će imati povišene leukocite u urinu.

Trudnice su posebno rizična grupa, jer se sa rastom ploda pravi sve veći pritisak na bešiku, koji ne dozvoljava slobodan protok urina. Na taj način, bakterije ostaju zarobljenje u bešici i dolazi do njihovog prekomernog rasta. Pored toga, u urinu trudnice dolazi do povišenih koncentracija hormona i šećera koji potpomažu razvoj bakterija, a samim tim i infekcija.

I osobe muškog pola mogu razviti urinarne infekcije. Posebno rizična grupa su muškarci kod kojih postoji upala prostate, koja povećava rizik od urinarnih infekcija.

Sve imunokompromitovane osobe (pacijenti na hemioterapiji, HIV pozitivni pacijenti, i sl.) takođe su izložene povećanom riziku od infekcija urinarnog trakta.

Lečenje

Imajući u vidu da su leukociti u urinu posledica urinarne infekcije, obično se prepisuje terapija antibioticima. Kod pacijenata kod kojih su česte urinarne infekcije je potrebno uraditi antibiogram i detaljnija ispitivanja.

Potrebno je piti dosta tečnosti, kako bi se mokraćni putevi ispirali, a patogene bakterije i virusi organizmi izbacili iz organizma. Ispijanje velikih količina tečnosti je takođe i odlična mera prevencije urinarnih infekcija.